ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - အတာေရန႔ဲ ခၽြတ္တဲ့ပြဲ


ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - အတာေရန႔ဲ ခၽြတ္တဲ့ပြဲ
(မိုုးမခ) ဧျပီ ၁၈၊ ၂၀၁၆