ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Egg on the face


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ -  ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Egg on the face
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဧျပီ ၂၈၊ ၂၀၁၆