သြန္းခ - "၂ဝ၁၆- ႏိုင္ငံတကာပညာေရးျပပြဲၾကီး"က်င္းပမည္။သြန္းခ - "၂ဝ၁၆- ႏိုင္ငံတကာပညာေရးျပပြဲၾကီး"က်င္းပမည္။
(မိုးမခ) ေမ ၁၄၊ ၂ဝ၁၆


ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားသည့္ မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အဂၤလန္၊ စကၤာပူ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ တကၠသိုလ္ေပါင္း(၁ဝဝ)ေက်ာ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူႏိူင္မည့္ "ႏိုင္ငံတကာပညာေရးျပပြဲ ၂ဝ၁၆"ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ အလံုလမ္း ရွိ SUMMIT PARKVIEW HOTEL (Ball Room) တြင္ ေမလ (၂၇) ရက္၊ နံနက္ (၁ဝ)နာရီမွ မြန္းလြဲ (၂)နာရီ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသတင္းရရွိသည္။

 အဆိုပါပညာေရးျပပြဲတြင္ေအာက္ပါအစီအစဥ္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး မိဘမ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အား ဖိတ္ၾကားထားသည္။

(၁) ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွလည္းပါဝင္ျပသမည္ျဖစ္ျပီး ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာေမးပြဲဌာနႏွင့္ CROWN Education တို႔မွ ပထမဆံုးေပးအပ္မည့္ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း IELTS(Training Fees+Exam Fees) ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား

(၂) စကၤာပူနံပါတ္(၁) အစိုးရတကၠသိုလ္ National University of Singapore (NUS) မွ စကၤာပူ အစိုးရေခ်းေငြ အျပင္ လစာရ အလုပ္သင္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပညာသင္ကမ္းလွမ္းသည့္အစီအစဥ္မ်ား

(၃) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သင္ယူသည့္ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ပင္ အေမရိကန္တြင္ သြားေရာက္ သင္ယူႏိူင္မည့္(ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ဝင္ခြင့္ပိုမို လက္ခံလာသည့္) အေမရိကန္ေကာလိပ္မ်ား လာေရာက္မည့္အစီအစဥ္မ်ား

(၄) ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ Grade 9/10 ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ပညာဆက္လက္သင္ ယူႏိူင္မည့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

(၅) အဂၤလန္ေဆးေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ျပင္ဆင္ေပးမည့္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားအျပင္ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အဂၤလန္ပညာသင္ဆုမ်ားႏွင့္ Webster University USA, Thailand Campus မွ ေပးအပ္မည့္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္းပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသတင္းရရွိသည္။

ေလ့လာႏိူင္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ အိုင္တီ၊ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္၊  ဗိသုကာ ဘာသာရပ္၊ ေလေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္၊ MBA, MSc ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ယခုႏွစ္ (၁ဝ) တန္းေျဖဆို ထားသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလ့လာ၍ ေရြးခ်ယ္သင့္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိူင္ ရန္စီစဥ္ထားသည္ဟု CROWN Education Yangon. Myanmar မွ Managing Director ဦးေအာင္ေက်ာ္စန္း မွရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါပညာေရးျပပြဲတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္သင့္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးစနစ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးလမ္းညႊန္ ၂ဝ၁၆ စာအုပ္ကို အခမဲ့ေပးေဝသြားပါမည္ ဟုလည္း ၁၁ ရက္ ေမလ ၂ဝ၁၆ ညေန ၆နာရီ SUMMIT PARKVIEW HOTEL တြင္္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲ၌ ဦးေအာင္ေက်ာ္စန္း မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပညာေရးျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ CROWN Education, အမွတ္ ၂၇ဝ၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဖုန္းဝ၁-၅၂၇ ၈၃၈၊ ဝ၉ ၇၃၂ ၇၃၂ ၇၇၊ ဝ၉ ၄၅ဝ ၂ဝဝ ဝ၉ဝ တို႔တြင္ဆက္သြယ္စာရင္းေပးႏိူင္ သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။