ကိုေအာင္မိႈင္း - အခုုေတာ့လည္း တစိမ္းေတြလိုုပါပဲဗ်ာ


ကိုေအာင္မိႈင္း - အခုုေတာ့လည္း တစိမ္းေတြလိုုပါပဲဗ်ာ 
(မိုုးမခ) ေမ ၂၂၊ ၂၀၁၆

လက္သန္းကမင္ေတာင္မေျခာက္ေသး။ “ဇာတ္လမ္းကမသန္း”ဆိုုသလိုုပါပဲဗ်ာ။

အရင့္အရင့္အစိုးရေတြ လက္ထက္ကေတာ့ ျပႆနာေလးနည္းနည္းေတြ႔တာနဲ႔ တြယ္လိုက္ေတာ့တာပါပဲ။ ဖမ္းဟယ္ဆီးဟယ္၊ ဒါနဲ႔မွအဆင္မေျပေသးရင္ ပစ္ရယ္ခတ္ရယ္ေပါ့။ ေျဖရွင္းပံုေျဖရွင္းနည္းေတြက သိပ္ကိုလြယ္ပါတယ္။ တရားမွ်တတာေတြ မမွ်တတာေတြ အသားထား။ ခ်က္ခ်င္းကို ၿငိမ္က်သြားေစမဲ့ စံခ်ိန္မီေျဖရွင္းနည္းႀကီးေတြေပါ့။ လက္သန္းကမင္ေတြနဲ႔တက္လာတဲ့ အစိုးရႀကီးေခတ္၊ ဒီမိုကေရစီဆိုလားေခၚတဲ့အစိုးရမင္းမ်ားအုပ္ခ်ဴပ္တဲ့ေခတ္၊ ေနရာတကာ ပင္နီကိုယ္စီနဲ႔ လတ္ယားလတ္ယား လမ္းသလားၾကတဲ့ေခတ္ဆိုေတာ့ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုမ်ားေျဖရွင္းမလဲေပါ့။ အရင့္အရင္ေခတ္ေတြလိုေတာ့ မျဖစ္တန္ေကာင္းဘူးထင္ခဲ့တာပါ။ ခုေတာ့လည္း တစိမ္းေတြလိုပါပဲဗ်ာ။ ထူးမျခားနားလွပါဘူး။


လတ္တေလာအေျခအေနအရ အလုုပ္သမားျပႆနာေတြေျဖရွင္းရာမွာ အေကာင္းဆံုုးနည္းက သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္ ေျပာသလို အလုုပ္သမားအလုပ္ရွင္ အစိုးရသံုုးပြင့္ဆိုင္ေျဖရွင္းနည္းဟာ အေကာင္းဆံုးဆိုတာကိုု က်ေနာ္တို႔အေလးအ နက္ေထာက္ခံပါတယ္။ အလုပ္သမားျပႆနာေတြဟာ ရွိေနဦးမဲ့ေျဖရွင္းေနရဦးမဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုတာ ဟာလည္း အမွန္ပါပဲ။ ကေန႔ဗမာျပည္လက္ရွိလူမွဳစီးပြားေရးအေျခခံေပၚမွာ အလုုပ္သမားျပႆနာေတြ လယ္သမားျပႆနာေတြဟာ တည္ရွိေနခဲ့တဲ့ျပႆနာတည္ရွိေနဆဲျပႆနာ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမဲ့ ျပႆနာအျဖစ္ က်ေနာ္တို႔အေလးအနက္ ရွဳျမင္ရမဲ့ျပႆနာမ်ားျဖစ္သလိုအေလးအနက္ ေျဖရွင္းရမဲ့ျပႆနာေတြလည္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္။

အလုုပ္သမားျပႆနာေတြ လယ္သမားျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းရာမွာ အေရးတႀကီးလိုအပ္တာကေတာ့ တိက်တဲ့အလုပ္ သမားေရး လယ္သမားေရးေတြအတြက္ အစိုးရေပၚလစီပဲျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကိုေၾကာက္လို႔အလုပ္ရွင္ခရိုုနီေတြနဲ႔ မ်က္ ႏွာမပ်က္ခ်င္လို႔ ေတာ္သလိုသင့္သလို ေျဖရွင္းမႈေတြဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ အင္မတန္အႏၱရယ္ႀကီးပါတယ္။ အစိုးရအတြက္လည္း အင္မတန္ကို အရွက္ရေစမဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က အစိုုးရအေနနဲ႔ တည္ရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပႆနာစတင္ေျဖရွင္းကထဲက စုုဖြဲ႔႔မႈ၊ ေျဖရွင္းမဲ့အစီအစဥ္၊ ကာလစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္၊ နည္းဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၊ အလုုပ္သမား အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔(NGO)၊ စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္မႈ၊ စနစ္တက်သတင္းထုတ္ျပန္မႈ စတာေတြလိုပါတယ္။ ဒါေတြကလည္း အေသအခ်ာ စဥ္းစဥ္းစားစားလုပ္မယ္ဆိုရင္ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥေတြမဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အခုလိုေျပာေနတာ အစိုးရကို ၀ိုင္းရံေနၾကတာပါ။

အခုကာလက NLD နဲ႔ အစိုးရကုို နည္းနည္းေလာက္ေ၀ဖန္လိုက္တာနဲ႔ ၀ိုင္းဆဲလိုက္ၾကတာ ျမင္မေကာင္း ရႈမေကာင္း ေအာင္ျဖစ္ေနၾကတာေတြ႔ရေတာ့ အေတာ္ကို စိတ္ပ်က္မိတယ္။ အစိုးရျဖစ္ေစ၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတခုခုုျဖစ္ေစ အေ၀ဖန္ခံႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေ၀ဖန္မခံႏိုင္ရင္ အစိုးရကလည္း အာဏာရွင္အစိုုးရျဖစ္သြားႏိုင္သလို ပါတီအဖြဲ႔အစည္းဆိုရင္လည္း လူထုဆန္႔က်င္မႈကိုခံရမွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကေန႔အစိုးရကို လူထုုအေနနဲ႔၀ိုင္းရံဖို႔ အထူးလိုအပ္ေနခ်ိန္လို႔ေျပာလိုပါတယ္။ ၀ိုင္းရံတယ္ဆိုတာ အစိုးရဘာလုပ္လုပ္မွန္တယ္ အစိုးရကိုေ၀ဖန္ရင္ တိုု႔ရန္သူဆိုုတာမ်ဴိးမဟုုတ္ပါ။ အစိုုးရကို အက်ဴိးနဲ႔အေၾကာင္းနဲ႔ေထာက္ျပေ၀ဖန္တာဟာ အစိုးရကို၀ိုင္းရံတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္ကိုစိုက္ထူဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္သူကလည္း အက်ဴိးနဲ႔အေၾကာင္းနဲ႔ေ၀ဖန္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ပါးစပ္ရွိလို႔ဆဲတယ္။ လက္ရွိလို႔ေရးတယ္ဆိုတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးထင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ ႔ေ၀ဖန္စာေတြဟာ အစိုးရအေနနဲ႔ အေတာ့္ကိုဂရုျပဳသင့္တဲ့ေ၀ဖန္မႈေတြကိုေတြ႔ရတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္ အေသအခ်ာစဥ္းစားေတြးေတာ ေ၀ဖန္ေနၾကတာေတြ႔ရလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို အေတာ္ေလးစားမိတယ္။ ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၿပီး ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္ေနၾကသူေတြလို႔ ျမင္တယ္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္ကလည္း ေ၀ဖန္တာကို ႀကိဳဆိဖို႔လိုပါတယ္။

NLD ပါတီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္္ခဲ့တယ္။ ဒီအတြက္အစိုးရဖြဲ႔႔ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ မ်က္ႏွာသစ္ေတြပါလာသလို မ်က္ႏွာေဟာင္းေတြလည္း ပါလာၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ပါေစ အားလံုးဟာ အေတြးအေခၚသစ္ေတြျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ အေတြးအေခၚေဟာင္းေတြနဲ႔ မ်က္ႏွာေဟာင္းေတြအျဖစ္ ဆက္ရပ္တည္ေနၾကဦးမယ္ဆိုလို႔ကေတာ့ ဒီမိုုကေရစီသင္းသတ္ခံရတာန႔ဲအတူတူ ျဖစ္မွာပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ က်ေနာ္တို႔စိုးရိမ္မိတာ တခ်ဳိ ႔ရွိပါတယ္။

လက္ရွိအစိုးရ တလြဲေတြလုပ္ေနလို႔က စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကိုအမဲဖ်က္ၾကလိမ့္မယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုုတာ ဒါပဲဆိုု ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုပါ ျမန္မာျပည္မွာ သင္းကြတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲလိုျဖစ္ေအာင္လည္း အတြင္းအျပင္ ဖ်က္ၾကလိမ့္ မယ္ဆိုတာ လူထုအေနနဲ႔ သတိျပဳသင့္တယ္။ ေနာက္တခ်က္က အစိုးရဟာေခါင္ႀကီး ကိုယ္ေသး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သံုးသပ္မိတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာအႏိုင္ရလို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီးေတြျဖစ္ၾက တခ်ဳိ႕လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ၀န္ႀကီးေတြ ျဖစ္ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဌာနဆိုင္ရာအားလံုးကေတာ့ အရင္အစိုးရလက္ထက္က ပုုဂၢိဳလ္ေတြပဲ ျဖစ္ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေအာက္ေျခဌာနဆိုုင္ရာ၀န္ထမ္းေတြကေတာ့ အဖိႏွိပ္ခံေတြျဖစ္လို႔ အစိုးရသစ္ကို ၀မ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုလက္ခံၾကလိမ့္မယ္ဆိုတာ ယံုပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကေတာ့ အရင္အစိုုးရ လက္ထက္ကလည္း ပုလင္းတူ ဗူးစို႔ေတြျဖစ္လို႔ ယံုၾကည္ဖုိ႔ အေတာ္ခက္ပါတယ္။ အခ်ဴိ ႔လူေကာင္းေတြကိုုေတာ့မဆိုလိုပါ။ က်ေနာ္တို႔စိုးရိမ္တာက မၾကာေသာကာလမွာ ၀န္ႀကီးမ်ား ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ကိုယ္တိုက္ဖိုု႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈေတြ ေဆြမ်ဳိးေကာင္းစားေရးဆိုတဲ့ႏြံဗြက္ႀကီးထဲလက္ပစ္ကူးဖို႔ တံတားကေတာ့ အဆိုပါဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္ပါပဲ။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲပါဖို႔အားခဲၾကရင္း NLD ပါတီရဲ ႔ပါတီလုပ္ငန္းေတြကို သက္ႀကီးရြယ္အို လူတစု လက္ထဲ ထိုးအပ္ၾကတာေတြ႔ရေတာ့ NLD ပါတီရဲ ႔ေနာင္ေရးအတြက္ ရင္ေလးတယ္လို႔ပဲ ေျပာရေတာ့မွာပါ။ NLD ပါတီ ဟာ ဒီအတိုုင္းသြားလိုု႔ကေတာ့ မၾကာမီလူထုုနဲ႔အဆက္ျပတ္ၿပီး လူထုုဆန္႔က်င္ေရးေတြ အစိုုးရကလုုပ၊္ လူထုုကလည္း အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးေတြလုပ္ကာ လူထုပါတီတခုက်ဆံုးမွာကို က်ေနာ္တို႔၀မ္းမသာႏိုင္ၾကတာ အမွန္ပါ။ လူထု ပါတီျဖစ္ဖို႔က ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရင္းႏွီးေပးဆပ္မႈေတြမ်ားစြာ ေပးဆပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစုေကာင္းစားဖို႔ လူထုကအနစ္နာခံခဲ့ၾကတာမဟုတ္ပါ။ လူအမ်ားေကာင္းစားဖို႔ဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္တို႔တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုအားလံုးသိတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီလုုပ္ငန္းေတြ သြက္ခ်ာပါဒလိုက္တာနဲ႔အစိုးရလုုပ္ငန္းေတြလည္း သြက္ခ်ာပါဒလိုက္မယ္ဆိုတာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ သတိႀကီးႀကီးထားရမဲ့ ကိစၥလို႔ နားလည္ဖို႔လိုပါမယ္။ ကေန႔ပါတီလုပ္ငန္း လုပ္ခ်င္သူနည္းၿပီး အစိုးရလုပ္ငန္းလုပ္ခ်င္သူမ်ားေနတာကိုုက NLD အတြက္ ေရွ ႔ခရီး ရင္ေလးစရာလို႔ပဲ သတိေပးပါရေစ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို၀ိုင္းရံဖို႔လိုတယ္။ ဆိုလိုတာက ပါတီတြင္းျဖစ္ေစ အစိုးရတြင္းျဖစ္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမဲ့လူေတြလို ေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ အေမေျပာတာမွန္တယ္၊ အေမလုပ္တာမွန္တယ္ဆိုုတာနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုတည္ေဆာက္လို႔မရတာ အမွန္ပါ။ က်ေနာ္အေလးအနက္တင္ျပခ်င္တာက ႏိုင္ငံျခားေရာက္ေနၾကတဲ့ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ႏိုင္ငံေရးသမား ေတြကို ျပန္ေခၚဖို႔လိုၿပီဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။ ကိုမိုးသီးဇြန္တို႔လို ႏိုင္ငံေရးသမားေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ခုခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံ ရပ္ျခားမွာ ေနေနရတယ္ဆိုတာကိုုက တခုခုမွားေနၿပီဆိုတာ ညႊန္ျပေနတာပါ။ သူတို႔လို အမွန္ေျပာမဲ့သူေတြ ေျပာရဲတဲ့လူ ေတြ အခုတိုင္းျပည္မွာ တကယ့္ကို လိုေနတာျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာေဟာင္းအမ်ားစုုကေတာ့ အဆင္းကို ဘီး၀ိုင္းတြန္းမဲ့သူ မ်ားမွာပါ။ ကေန႔ျဖစ္သင့္တာေတြ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနတာကိုုက တိုင္းျပည္အတြက္ မေကာင္းတာေတြအတြက္ ကနဦး အမွားေတြလို႔ ေျပာပါရေစ။

ကေန႔အလုပ္သမားေတြဆႏၵျပခ်ီတက္ပြဲကိုေျဖရွင္းတဲ့နည္းဟာ လံုး၀မွားပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ ဒီလို ေျဖရွင္းမႈကို လံုး၀လံုး၀ ရႈတ္ခ်ပါတယ္။ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ေျဖရွင္းမႈေတြ မရွိေတာ့ဘူးလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့မွာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ေျပာခဲ့သလို မ်က္ႏွာေဟာင္းေထြအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးလက္ထဲ ဒီလိုုကိစၥေတြ လႊဲထားလို႔ကေတာ့ မိုးမီးေလာင္ၿပီသာမွတ္လို႔ေျပာရေတာ့မွာပါ။ အလုပ္သမားေတြ၊ လယ္သမားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြဟာ NLD အစိုးရရဲ႕ ေက်းဇူးရွင္အစစ္ေတြပါ။ NLD ေက်းဇူးဆပ္ရမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ မဟုတ္သလုိ လက္ရွိဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲဆိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြမဟုတ္ပါဘူး။ ခုေတာ့လည္း NLD လုပ္ေနတာေတြက တလြဲဆံပင္ေကာင္းဆိုသလို ေက်းဇူးရွင္ေတြအေပၚ တစိမ္းတရံစာေတြလို ဆက္ဆံေနတာက ၀မ္းနည္းစရာလို႔ပဲ ေျပာပါရေစေတာ့ဗ်ာ။


ကိုုေအာင္မိႈင္း

(၂၂.၆.၂၀၁၆)