တူေမာင္ညိဳ - အရာရာကို တားဆီးေနတာ စစ္အုပ္စု နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ ပဲတူေမာင္ညိဳ - အရာရာကို တားဆီးေနတာ စစ္အုပ္စု နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ ပဲ
(မိုုးမခ) ေမ ၁၅၊ ၂၀၁၆


ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအပါအဝင္ ျပည္တြင္းသတင္းဌာန ၂၇ ခုနဲ႔ “ ကာခ်ဳပ္၊ ဒုကာခ်ဳပ္၊ ကာဝန္၊ ကာခ်ဳပ္ ေလာင္းလ်ာေတြ” ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႔ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုၾကတယ္။ ဒီေတြ႔ဆံုမႈမွာ ျပည္ပသတင္းဌာန တစ္ခုမွမပါဘူး။

ဒီေတြ႔ဆံုမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးပြဲတက္ခဲ့ၾကတဲ့ မီဒီယာေတြက ကုိယ့္ရႈ႕ေဒါင့္နဲ႔ကုိယ္၊ ကုိယ့္စပြန္ဆာနဲ႔ကုိယ္ သန္ရာသန္ရာ ေဖာ္ျပၾက တယ္။ အဲဒီလိုေဖာ္ျပခ်က္ေတြထဲမွာ အဆိုးဆံုးကေတာ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ လႊတ္ေတာ္ကေန တပ္မေတာ္ ထြက္မယ္ --- လူထု ေခါင္းေဆာင္ကို ဝန္းရံမယ္” ဆိုတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ပါပဲ။

ဒီစကားက ခပ္ညံ့ညံ့လူၿပိန္းေျပာ ေျပာတဲ့စကားျဖစ္ၿပီး “တဖက္သတ္သင့္ျမတ္ေရးတမ်က္ႏွာနဲ႔သည္းႏုညွာလြယ္ေတြ” အုပ္ထဲ ပစ္သြင္းလိုက္တဲ့ မီးခိုးဗံုးျဖစ္ပါတယ္။

၁၄ ေမ ၂၀၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာနဲ႔ေၾကးမံုသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတ့ဲသတင္းအေပၚမူတည္ၿပီး ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ကို တင္ျပပါ့မယ္။

ၿခံဳငံုတင္ျပရရင္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ တဗိုလ္၊ တမင္း၊ တအာဏာကို ေဖာ္ျပလိုက္တာပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူဖုိ႔ဆုိတာ ဒုိ႔စစ္တပ္က ခ်မွတ္ ထားတဲ့ အစီအစဥ္အတိုင္း လက္ခံမွ ျဖစ္မယ္။ ဒုိ႔လုိခ်င္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာက တိုင္းရင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ လက္နက္ခ်ရမယ္။ (NCA) မွာ လက္မွတ္ထိုးရမယ္။ (TNLA/ AA/ MNDA) တို႔ လက္နက္ခ်ရမယ္၊ “ရုိဟင္ဂ်ာ” ဆိုတာမရွိ၊ ကာခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ပင္စင္ယူဖုိ႔ အစီအစဥ္ မရွိေသး ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြကို ေတြ႔ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသတင္းကို ျမန္မာ့အလင္းနဲ႔ေၾကးမံုက ဒီလိုအစခ်ီၿပီးေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရခ်င္ေၾကာင္း၊ ဒီ ငါးႏွစ္ အေတာအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္လုပ္ၾကမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လည္းေျပာထားေၾကာင္း” တဲ့။

ဒီအေျပာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို “ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္” အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳတာကို ကာခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျဗာင္အက်ဆံုးေဖာ္ျပတာပါ။ တကယ္ေတာ့ “ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္” ဆုိတာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ဆုိင္ရာဥပေဒ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၆) နဲ႔အညီ ခန္႔အပ္ထားသူျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အဂၤါစဥ္ဆုိတာမွာ နံပတ္ ၂ အျဖစ္စဥ္ထားသူကို နံပတ္ ၈ ေနရာမွာရွိတဲ့ “ကာခ်ဳပ္” က ပမာမခန္႔ျပဳတဲ့ အျပဳအမူျဖစ္ပါတယ္။

အျမင့္ဆံုးဥပေဒျပဳအာဏာပုိင္အဖြဲ႔လို႔ဆုိတဲ့ ျပည္ေတာင္စုလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ထုိလႊတ္ေတာ္က ျပဳလုပ္ျပ႒ာန္းလုိက္တဲ့ဥပေဒကို ေစာ္ကားတဲ့ အေျပာအဆို အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တည္ဆဲဥပေဒကို “ကာခ်ဳပ္” က ခ်ိဳးေဖာက္တာပါ။ ရေသ့ ေတာင္ က ရခုိင္လႊတ္ေတာ္အမတ္ရဲ႕ အေျပာအဆိုနဲ႔တင္ျပခ်က္ကို ပညာေပးဆံုးမခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အေနနဲ႔ “ကာခ်ဳပ္” ရဲ႕အခုေျပာ ဆုိတဲ့ ေစာ္ကားေမာ္ကား အျပဳအမူကို ပညာေပးဆံုးမဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါသလား။

သတင္းစာေဖာ္ျပခ်က္ပါ ကာခ်ဳပ္ေျပာစကားေတြအတုိင္းသာအမွန္ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွလည္းရႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံဆုိတာ စဥ္းစားမေနနဲ႔ေတာ့။

ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ခ်က္” ကို စစ္တပ္က စြဲကိုင္ထားသမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘယ္ေတာ့မွ မရႏုိင္ပါဘူး။ “ပင္စင္ယူဖုိ႔ အစီ အစဥ္မရွိေသးဘူး” လို႔ ဆုိေနေလေတာ့ လက္ရွိ “ကာခ်ဳပ္” မနာ/မေသေသးသမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔မလြယ္ဘူးလုိ႔ ေသခ်ာေပါက္ေျပာ ႏုိင္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံေခၚေရး၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စတာေတြမွာ အဓိက ခလုပ္ကန္သင္းဟာ၊ အတားအဆီးဟာ ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္အုပ္စုျဖစ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)မွာ စာရင္းထုိးေဖာ္ျပထား တဲ့ “စုစုေပါင္းပုဒ္မ ၉၅ ခု” ဟာ “ကာခ်ဳပ္” သေဘာမတူသမွ် ဘယ္လိုမွ ျပင္ဆင္လိ႔ုမရႏုိင္ပါဘူး။

“တုိင္ထူလိုက္ရင္ အရိပ္ေပၚလာတယ္”ဆုိတဲ့စကားလုိပါပဲ၊တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပံုေပၚထင္ရွားလာတာကေတာ့ “အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစုိးရ”မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး“တာဝန္”ပဲရွိေနၿပီး တကယ့္အာဏာဟာ ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္ လက္ထဲမွာပဲရွိၿမဲ ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ ပါပဲ။ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔ဆုိတာမွာလည္း စစ္အုပ္စုကျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာဘက္ေပါင္းစံုခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီးဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေနတဲ့ အျဖစ္ ကို ဇစ္ျမစ္ကေန ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ပီပီျပင္ျပင္မေျပာင္းလဲႏုိင္သမွ် တကယ့္အေျပာင္းအလဲဟာ လိုအပ္ၿမဲ လိုအပ္ ေနဦးမွာပါ။ ဆရာဦးဝင္းတင္ေျပာခဲ့တဲ့ “တတိယအေရးေတာ္ပံု”ကို စဥ္းစားဖုိ႔လိုပါတယ္။

အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲလိုသူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ “တာဝန္” ပဲရွိေနၿပီး၊ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲကိုျပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ “အာဏာ” မရွိ ရင္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲေရးကို တကယ္တန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (၁၄-၅-၂၀၁၆)