ခုိင္ၾကည္သစ္ ● ဗလႀကီးလည္း ဝဖီးႏိုင္ပါေစ

  ခုိင္ၾကည္သစ္ ● ဗလႀကီးလည္း ဝဖီးႏိုင္ပါေစ
(မုိးမခ) ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၆

(၁)
ကာတြန္းေဟာင္းေလးတကြက္ကို လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ဖတ္ရသည္။ ဆယ္ႏွစ္ပတ္ဝန္း က်င္ခန္႔ရွိမည္႔ ပိန္ကပ္ကပ္ေကာင္းေလးက အသားမည္းမည္း တစ္နွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္သား ကေလးငယ္ကေလးကို ခ်ီ၍ ထိန္းေနသည္။ ထိုႏွစ္ေယာက္သည္ ညီအစ္ကိုေတာ္ဟန္ ရွိသည္။ ထုိညီအစ္ကို၏မိခင္ျဖစ္သူက ထမင္းအိုး တည္ရင္းလွမ္းေျပာသည့္စကားက “ဗလႀကီး ဘိုျဖဴ႕ကို ၾကည့္ထိန္းေနာ္” ဟူ၏။

ပိန္ကပ္ကပ္ေကာင္ေလးကို ဗလႀကီးဟုအမည္ေပးထားၿပီး အသားမည္းမည္းကေလးငယ္ကို ဘိုျဖဴဟု အမည္ေပးထားျခင္းက ဟာသရသ ေျမာက္လွသည္။ ကာတြန္းဆရာ၏ေစတနာကား ဟာသရသကို ေပးစြမ္းရံု သာမက “ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ရမည့္လူမႈဘဝကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ အမည္နာမကိုအေျခခံ ၍ အဆံုးအျဖတ္မျပဳလုပ္ၾကရန္” ပညာေပးလိုျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ “အမည္နာမဆိုတာ အေရး မႀကီး။ အလုပ္ျဖစ္ဖို႔သာ အဓိက” ဟုဆိုလိုရင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတြးၾကည္႔လွ်င္မူ ဝိပႆနာသေဘာအရ ပညတ္ႏွင္႔ ပရမတ္ကို ခြဲျခားသိဖို႔လိုေၾကာင္း အလင္းျပလိုျခင္းလည္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။

(၂)
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သံရံုးမွ ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဟူေသာအမည္ကို သံုးစြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင္႔ သံရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ မရွိေၾကာင္း၊ တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားအား လူမ်ဳိးတမ်ိဳးအျဖစ္ေဖာ္ျပျခင္း ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵျပျခင္း ျဖစ္သည္။ လြပ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင္႔ကို တန္ဖိုးထားသည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရက အမ်ားသူငါ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမျဖစ္ရေအာင္ ဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းတြင္ ဆႏၵျပႏုိင္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳခဲ့ ေသာ္လည္း ထိုဆႏၵျပသူမ်ားမွာ အေမရိကန္သံရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္သံအမတ္ကလည္း ရို ဟင္ဂ်ာဆိုေသာအမည္ကို ဆက္သံုးမည္ဟုေျပာလိုက္၊ သတိထားသံုးစြဲပါမည္ဟုေျပာလိုက္ႏွင့္ မည္သည့္စကား ကိုအတည္ယူရမည္မွန္း မသိရ။

ထို႔အျပင္ အစိုးရက ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သံရံုးအား ကန္႔ကြက္ ရန္ႏွင့္ ထိုသို႔မေဆာင္ရြက္ပါက အေထြေထြသပိတ္ႀကီးတရပ္ဆင္ႏြႊဲသြားမည္ဟူေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုလည္း လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သက္တမ္း တစ္လခန္႔သာရွိေသးသည့္အစိုးရကို ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုင္လိုသူမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္ကိုယ္ အမ်ဳိးသားေရးတံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ထားေပသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာျဖစ္ျခင္း ဘဂၤါလီျဖစ္ျခင္းဆိုသည့္အမည္သညာမ်ားထက္ ၎တို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အျဖစ္ လက္ခံသည္လက္မခံသည္က ပို၍အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင္႔ အစိုးရ မျဖစ္မီကပင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းမွာ ၁၉၈၂ လဝကဥပေဒအရသာ အဆံုးအျဖတ္ျပဳေၾကာင္း ၎တို႔၏ မူဝါဒကို ေျပာဆိုခဲ႔သည္။ ထိုသူမ်ားကို လူသားမ်ားအျဖစ္ရႈျမင္ၿပီး ကူညီရိုင္းပင္းရမည္မွန္ေသာ္လည္း လူမ်ဳိး တမ်ဳိးအျဖစ္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္မွာ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေပးခဲ႔ပါသည္။ ထို႔ျပင္ လူထုေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္အားလည္း ထုိကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္၍ အေနာက္ႏိုင္ငံ မ်ား၏ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ခံခဲ့ရသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အမည္နာမကိစၥထက္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္း က ပို၍အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ဳိးသားေရးဟူေသာ အမည္နာမထက္ တိုင္းျပည္ကိုအမွန္တကယ္ေစတနာထား ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

(၃)
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္မႈမ်ား ခပ္စိပ္စိပ္ျပဳလုပ္လာ သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ပိုမိုထိေတြ႔လာျခင္းအျဖစ္ ဝမ္းေျမာက္ႀကိဳဆိုမိပါသည္။ တခ်ိန္က တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မည္သို႔သေဘာထားသည္၊ မည္သို႔ရပ္တည္မည္ဆိုသည္ကို ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ျဖင့္သာသံုးသပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ တပ္မေတာ္၏အေသးစိတ္သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖင္႔ ျပႆနာတရပ္ခ်င္းအေပၚ တပ္မေတာ္၏သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပည္သူမ်ား ပိုမိုသိရွိလာရျခင္းမွာ ေကာင္းေသာလကၡဏာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ ရုပ္သံမီဒီယာတခုက သတင္းေဖာ္ျပရာ တြင္ တပ္မေတာ္ကို “အစိုးရတပ္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ AA အဖြဲ႔ကို “ရခိုင့္တပ္မေတာ္” ဟူ၍လည္းေကာင္း သံုးစြဲ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါသည္။ ထိုအသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က ေၾကညာခ်က္တရပ္ထုတ္ျပန္ကာ “အစိုးရ တပ္” မဟုတ္္ဘဲ “တပ္မေတာ္” သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ “ရခို္င့္တပ္မေတာ္” မဟုတ္ဘဲ “ေသာင္းက်န္းသူ” ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎တို႔၏သေဘာထားကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ရုပ္သံမီဒီယာအေနျဖင္႔လည္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ပါ အသံုး အႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင္႔ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရသည့္အတြက္ ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ဤေနရာတြင္လည္း “တပ္မေတာ္” “အစိုးရတပ္” ဟူသည့္အသံုးအႏႈန္း အမည္နာမထက္ ပို၍အေရး ႀကီးသည့္ တပ္မေတာ္သည္ မည္သို႔ေသာအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္က ပို၍အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ လြပ္ လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမွသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္၊ အေရးၾကံဳလာသည့္အခါ မည္သည့္ဘက္က ရပ္တည္ခဲ့သည္၊ ျပည္သူလူထုမ်က္ႏွာကို မည္မွ်ၾကည္႔ခဲ႔သည္ဆို သည့္အခ်က္မ်ားကထားရွိအပ္ေသာ တန္ဖိုးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ သစၥာ ကိုေစာင္႔သိရိုေသသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းအပ္ေသာတပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ခံ ယူႏိုင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ ျပည္သူ႔ရင္ေသြးတပ္မေတာ္သည္လည္း ျပည္သူ႔အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ႔ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကုိ ေရွးရူေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခုေပၚေပါက္ေရး တို႔ကို ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရးက ပို၍ အေရးႀကီးပါသည္။

တဖက္တြင္လည္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ AA အဖြဲ႔ကို “ရခို္င့္တပ္မေတာ္” “ေသာင္းက်န္းသူ” စသည့္ အမည္နာမအေပၚအေျခခံ၍ အကဲျဖတ္သြားမည္မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံမ်ားအက်ဳိး၊ ျပည္သူတရပ္လံုးအက်ဳိးကို ေရွး ရႈေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိမရွိ၊ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိမရွိဆိုသည္႔ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္သာ မူတည္၍ မွတ္ေက်ာက္တင္သြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၄)
အစိုးရသစ္အေနျဖင္႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ ေျခလွမ္းသစ္မ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒုတိယပင္လံုညီလာခံ” ျဖစ္ေစ၊ “တတိယပင္လံုညီလာခံ” ျဖစ္ေစ၊ အမည္နာမ မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ၂၁ ရာစု အတြက္ “ပင္လံုညီလာခံ” တရပ္ကို လပိုင္းအတြင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အမည္ နာမထက္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ ေသာ ညီလာခံတရပ္ က်င္းပႏိုင္ေရးက အဓိကျဖစ္ပါသည္။

(၅)
ပိန္ကပ္ကပ္ေကာင္ေလးကို ဗလႀကီးဟုအမည္မွည့္ေခၚရံုမွ်ျဖင္႔ အမွန္တကယ္ ဗလႀကီးၿပီး ဝဖီးမလာပါ။ ထို႔အတူ အသားမည္းမည္းကေလးငယ္ကို ဘိုျဖဴဟု အမည္မွည့္ေခၚရံုျဖင္႔လည္း အသားျဖဴမလာပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုမိသားစုအတြက္ ဗလႀကီးဟုေခၚလိုက္လွ်င္ သားအႀကီးကို ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘိုျဖဴဟုေခၚလိုက္လွ်င္ သားအငယ္ကို ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိၿပီးျဖစ္သျဖင္႔ နာမည္ႏွင့္ လူမကိုက္ေသာ္လည္း အလုပ္ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ေတာ႔ ဗလႀကီးလည္း အမွန္တကယ္ ဝဝဖီးဖီးျဖစ္လာေစခ်င္ပါသည္။ ဘိုျဖဴလည္း အသား ျဖဴျဖဴ လူခန္႔ခန္႔ႏွင့္ၾကည့္လို႔ ေကာင္းေစခ်င္ပါသည္။ “အမ်ဳိးသားေရး” ဆိုသူမ်ားလည္း ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔ အေရး ေစတနာမွန္မွန္ ဉာဏ္ႀကီးႀကီးျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစ။ တပ္မေတာ္သည္လည္း ျပည္သူ႔ရင္ဘတ္ထဲ က ဆႏၵအမွန္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ပါေစ ဟု ဆုေတာင္းမိပါသည္။