ခိုင္ၾကည္သစ္ - ဒိုင္ႏိုေဆာရုပ္ရွင္ခိုင္ၾကည္သစ္ - ဒိုင္ႏိုေဆာရုပ္ရွင္
(မုုိးမခ) ေမ ၃၀၊ ၂၀၁၆


သမီးေရ
အီေဗာ္လူးရွင္း...တဲ့
ခ်ားလ္စ္ဒါဝင္ ေျပာတယ္။
တဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလဲ တိုးတက္
ေနထိုင္ရာ ေလာကႀကီးနဲ႔ မိတ္မပ်က္။

သမီးေရ
ရုပ္ရွင္ထဲကသတၱဝါ
ဒိုင္ႏိုေဆာ ဆိုတာ
ကမၻာေပၚမွာ အသန္မာဆံုး
ခုေတာ့
မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္
ေလာကနဲ႔ အံဝင္ေအာင္
သူကမွ မေျပာင္းလဲခဲ့ပဲေလ။

သမီးေရ
အဆင္ေျပေအာင္ေန ေလာကထဲ
ရွင္သန္ေအာင္ ေျပာင္းလဲတတ္ပါေစ။

ဒါေပမဲ့ သမီးေရ...
တခါတရံ
ရွင္သန္ဖို႔ထက္ ထင္က်န္ဖို႔
ေရြးခ်ယ္ရတတ္တယ္။
ဒိုင္ႏိုေဆာေတြ ရွင္သန္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္
ခပ္ထြားထြား အိမ္ေျမာင္ပဲျဖစ္မွာေပါ့။
ႀကီးမားခန္႔ထည္တဲ့
အရိုးျငမ္းဒိုင္ႏိုေတြ
ေလ့လာစရာမလိုေတာ့ဘူးေလ။

သမီးေရ
ကိုယ္တိုင္ အေလးအျမတ္ျပဳတဲ့
ကိုယ္ပိုင္ တန္ဖိုးတခုကိုေတာ႔
ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာင္းလဲ
ရဲရဲတြန္းလွန္
သမီးေလး ရွင္သန္ႏိုင္ပါေစ။ခိုင္ၾကည္သစ္
Photo credit - https://www.pinterest.com/pin/559853797401797142/