ကာတြန္း ၾသဇာသီး ● ေရာင္းသူမဲ့ေတြ

 
ကာတြန္း ၾသဇာသီး ● ေရာင္းသူမဲ့ေတြ
(မုိးမခ) ေမ ၉၊ ၂၀၁၆