နရီမင္း ● ရယ္စရာ စမ္းသပ္ခ်က္
နရီမင္း ● ရယ္စရာ စမ္းသပ္ခ်က္
(မုိးမခ) ေမ ၁၇၊ ၂၀၁၆

ဆင္းရဲပါတယ္ဆိုမွ
စာရိတၱက စမ္းသပ္ခံရတယ္။

ၾကဳံလွီေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္မွာ
နံ႐ုိးက စမ္းရလြယ္တယ္။

႐ွိႏွင့္ၿပီးသား ေကာက္ခ်က္ရဲ႕ေနာက္ကို
ပုိက္ဆံဘူးက လိုက္သြားတယ္။

ႏိုင္ေနက် အသင္းႏိုင္ဖို႔
ဘဝေတြ စမ္းသပ္ခံခဲ့ရတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံးေတာင္ ေပ်ာက္သြားတာပဲ။
ပိုက္ဆံဘူးေလး ေပ်ာက္တာေလာက္ေတာ့ကြာ။

နရီမင္း
၁၅. ၅. ၂၀၁၆