ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - ဘက္စုံဖြ႔ံျဖိဳးေရး


ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - ဘက္စုံဖြ႔ံျဖိဳးေရး
(မိုးမခ) ေမ ၂၁၊ ၂၀၁၆