ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● အစုိးရႏွယ္ ...


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● အစုိးရႏွယ္ ...
(မုိးမခ) ေမ ၄၊ ၂၀၁၆