ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ပိုင္ရွင္မဲ့ လက္မည္းၾကီးေတြ


ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ပိုင္ရွင္မဲ့ လက္မည္းၾကီးေတြ
(မိုးမခ) ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၆