ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ဒီမုိး ... ဒီေလ ... ဒီလူေတြနဲ႔


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ဒီမုိး ... ဒီေလ ... ဒီလူေတြနဲ႔
(မုိးမခ) ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၆