အဆိုေတာ္ၾကီး မာမာေအးနဲ႔ ေဘးဧရိယာ ၀ါသနာရွင္မ်ား၏ တရားရန္ပုံေငြ ဂီတဆည္းဆာပြဲ

 အဆိုေတာ္ၾကီး မာမာေအးနဲ႔ ေဘးဧရိယာ ၀ါသနာရွင္မ်ား၏ တရားရန္ပုံေငြ ဂီတဆည္းဆာပြဲ
(မိုးမခေၾကာ္ျငာ) ေမ ၁၉၊ ၂၀၁၆

ဇူလိုင္ ၁၆၊ စေနေန႔၊ ညေန ၄ နာရီ - ၆ နာရီ
Jefferson High School District, 699 Serramonte Blvd, Daly City, CA 94015