ေအာင္ကုိကုိလတ္ (တမူး) ● အဖန္ငါးရာငါးကမၻာ

ေအာင္ကုိကုိလတ္ (တမူး) ● အဖန္ငါးရာငါးကမၻာ
(မုိးမခ) ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၆

လႊတစ္ေခ်ာင္းရဲ႕လႈပ္႐ွားမႈက
သစ္ရြက္ေတြကို အငိုက္မိသြားေစတယ္

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အႀကီးမားဆံုးၿပိဳင္ဘက္ပဲ

သစ္ရြက္ေတြ သစ္ပင္ေပၚကေန
အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ခုန္ခ်ၾကတယ္

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟာ အႏူးညံံ့ဆံုးေနာင္တပဲ

သစ္ရြက္ တရြက္ခ်င္းစီတိုင္းကို
ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ...။

ေအာင္ကိုကိုလတ္ (တမူး)