ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ေ၀ဖန္ရမယ္ဆုိလုိ႔ပါ

ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ေ၀ဖန္ရမယ္ဆုိလုိ႔ပါ
(မုိးမခ) ေမ ၅၊ ၂၀၁၆