ဝါက်ျဖဴ - ျဒပ္မဲ့ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားဝါက်ျဖဴ   - ျဒပ္မဲ့ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား 
(မိုုးမခ) ေမ ၃၁၊ ၂၀၁၆


ေကာင္းကင္ဟာ
အသက္တဝက္မဲ့ခႏၶာနဲ႔
မသမာမႈရဲ႕ကိုယ္ဝန္ကို
မ်ဳိးေစ့ကိုျပန္ငုံၿပီး မ်ဳိခ်ပစ္လိုက္ဖို႔
လက္ကာၿပီးဝွက္ေပးထားတဲ့
အထီးက်န္တိမ္တိုက္ေတြ
ငွက္ေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့
ေလယာဥ္ေတြထဲမွာ
ဝင္ေရာက္ၿပီးအဆိပ္သင့္ပစ္လိုက္တယ္ ။

သန္႔စင္ေသာေလဟာ
ဘယ္ေတာင္ကုန္းအမွတ္ကေန ေနာက္ျပန္လွည့္သြားမွန္းမသိေတာ့
အမွတ္အသားေတြဟာအသိဉာဏ္ရဲ႕လုပ္ႀကံမႈတခုပဲ
ရွင္သန္ျခင္းေတြကိုစိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ကမၻာမွာ
ဗိုင္းရပ္ေတြကေနရာတိုင္းမွာတြယ္ကပ္ေနၾကတယ္

က်မတို႔မ်က္ဝန္းေတြဟာ
အႏုၾကည့္ပါဝါမပါၾကေတာ့
အေတြ႔အႀကဳံနဲ႔ပညာရပ္ေတြေပၚ မီးတင္ထြန္းခဲ့ရတယ္ ။


သိစိတ္နဲ႔မသိစိတ္
အစြန္းႏွစ္ဖက္ကေနစိုက္က်ေနတယ္
ေဆးဘူးထဲကညႇစ္ခ်ထားခဲ့တဲ့ေဆးသားေတြ
စိတ္ေတြထဲစိုက္ဝင္ၿပီးျမဳပ္ေနတဲ့ဆူးေတြ
ေလးကိုင္းေတြလား
သက္တန္႔လား
ေန႔ေတြဟာ ေခတ္ေတြထဲျမႇားက်ိဳးၿပီးျမဳပ္ဝင္ေနတယ္ ။


ဝါက်ျဖဴ