ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ ● ႂကြက္ေခ်းေတြ

 
ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ ● ႂကြက္ေခ်းေတြ
(မုိးမခ) ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၆