ေဆာင္းလူ ● လူပ်က္ေတြပြဲ

 
ေဆာင္းလူ ● လူပ်က္ေတြပြဲ
(မုိးမခ) ေမ ၂၅၊ ၂၀၁၆

သူတုိ႔ေတြေပါ့ ...
အၿမီးဆုိေတာ့လည္း အၿမီး ...
ေခါင္းဆုိေတာ့လည္း ေခါင္းမုိ႔ ...။

သူတုိ႔ေတြေပါ့ ...
မီးဆုိေတာ့လည္း မီး မီး ...
.... ဆုိေတာ့လည္း .... .... ... ။

သူတုိ႔ေတြပဲေလ
ဟိတ္ႀကီးႀကီး ဟန္ႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ ...
အုတ္ၾကားမွာေပါက္တဲ့ျမက္ကုိ အျပစ္လုပ္ ...
လူတတ္ႀကီးေတြလုပ္လုိ႔ ...။

သူတုိ႔ေတြပဲေလ ...
ဆင္ျဖဴႀကီးကုိလည္း မီွခ်င္ၾကတယ္ ...
ခ႐ုသင္းစြဲမွာလည္း ေၾကာက္ၾကေသးတယ္ ...။

သူတုိ႔ေတြပဲေလ ...
အၾကံကုန္မွန္း သိေပမယ့္ ...
ဆားခ်က္ရမွေတာ့ ေၾကာက္ၾကေသးတယ္ ...။

အယူသီးတာလည္း သူတုိ႔
အယူႀကီးတာလည္း သူတုိ႔ ....။

ခုေတာ့လည္း ၾကည့္ ...
..... .....
...... .....
......

သူတုိ႔ဟာသူတုိ႔ ...
ဘုတ္ ..... က်ီး ေျမႇာက္ရင္း ...
က်ီး ..... ဘုတ္ ေျမႇာက္ရင္း ....

ဘုတ္ေယာင္ေဆာင္လုိက္ ...
က်ီးေယာင္ေဆာင္လုိက္နဲ႔ ...

လြမ္းနာကုိၾကလုိ႔ ..။

ေမ ၁၈၊ ၂၀၁၆