ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) ● ေငြမ်ား ... မ်ားေလေသာအခါ ...ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) ● ေငြမ်ား ... မ်ားေလေသာအခါ ...
(မုိးမခ) ေမ ၉၊ ၂၀၁၆