ခက္ဦး - မိုးခက္ဦး - မိုး
(မိုုးမခ) ေမ ၂၅၊ ၂၀၁၆
...

ဆင္းခ်ိန္တန္ပလားဆို

အုပ္ဖြဲ႕ရတာနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ရတာနဲ႔

တံျမက္ေလၾကမ္း ႀကိဳသရမ္းရတာနဲ႔

အပါးသိပ္ဝတယ္ ။

..........

၁၉ . ၅ . ၂၀၁၆