ကာတြန္း JOKER - ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မိုးနတ္မင္း မပါ

 
ကာတြန္း JOKER - ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မိုးနတ္မင္း မပါ
(မိုးမခ) ေမ ၄၊ ၂၀၁၆