ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - (Surprise)


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - (Surprise)
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ေမ ၁၉၊ ၂၀၁၆