ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - တတ္သိပညာ မေနသာ သူမ်ား


ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - တတ္သိပညာ မေနသာ သူမ်ား
(မိုုးမခ) ဇြန္ ၃၊ ၂၀၁၆