ေမာင္ၾကဴးရင့္ - ဘဘနဲ႔ ေျမးမေလး


ေမာင္ၾကဴးရင့္  - ဘဘနဲ႔ ေျမးမေလး 
(မိုးမခ) ဇြန္ ၈၊ ၂၀၁၆
ဘဘ
ထုိင္ …. ထုိင္
ရားရွိခုိးရယ္ …. ရားရွိခုိးရယ္
၂ ႏွစ္ေလးလသမီး
ေျမးမေလးျမတ္သီရိခင္နဲ႔
ဘုရားကုိဦးခ်တဲ့အခါ
ေပ်ာ္စရာပါးပါး
ပူစရာမ်ားမ်ား ေလာကဟာ
ေပ်ာက္ဆုံးသြားတယ္

ဘဘ
ထ….ထ
ခ်င္းဖြင္….ခ်င္းဖြင့္
ကရယ္ ကရယ္
ေျမးမေလးနဲ႔ ကတဲ့အခါ
ရယ္စရာပါးပါး
လြမ္းစရာမ်ားမ်ားေလာကဟာ
ေပ်ာက္ဆုံးသြားတယ္

ေသနတ္မွန္ထားတဲ့ အတိတ္
ဒဏ္ရာဗရပြနဲ႔ ပစၥပၸဳန္
ခ်န္ခဲ့မယ့္ေျမးမေလးဟာ
လွပတဲ့နာဂတ္ကုိသြားေတာ့မယ္
ဘဘက က်န္လူျဖစ္ေတာ့မွာပါလား။ ။

ေမာင္ၾကဴးရင့္
၅ ႕ ၆ ႕ ၂၀၁၆