ေက်ာ္ဟုန္း - မဟာဇာတ္ေတာ္ထဲေ႐ာက္မယ့္ ပါ႐မီေက်ာ္ဟုန္း - မဟာဇာတ္ေတာ္ထဲေ႐ာက္မယ့္ ပါ႐မီ

(မိုးမခ) ဇြန္ ၃၊ ၂၀၁၆

ဒီကႏၲာ႐ထဲမွာ
အာဏာပါးကြက္သား ဝိသမေတြက
သူတို ့သမုဒၵ႐ာဝမ္းတထြာအတြက္
ကမၻာ့မွာ႐ိွသမွ်ေ႐ခ်ိဳေတြ
အကုန္ေသာက္သြားသလား ထင္႐။

ေလမုန္တိုင္းၾကား
အိမ္ေခါင္ကို တက္ဖာ႐တ့ဲသူေတြခမ်ာ
မီးဒုတ္ မီးဒုတ္ ႐ိႈ ့႐ႈိ ့
အသံနက္ႀကီး ၾကားလိုက္႐တယ္။

မုန္တိုင္းစဲသေယာင္႐ိွေသး
အနီေထာင္သမားေတြက
အခ်ဥ္ဖမ္းပြဲ အလွ်ိဳလွ်ိဳ ကစား။

ျဖစ္ပုံက
ငယ္တုန္း ၾကြက္ ၊ ၾကက္ေကြ်း႐င္
ဝမ္းဝ ၿငိမ္သက္တတ္တ့ဲ စပါးႀကီးေျမြကို
တေန ့ ကိုယ္ျပန္မ်ိဳမွန္းသိသိနဲ ့
ေမြးထား႐သလိုမ်ိဳး
မဟာက႐ုဏာ ႀကီး႐ပုံမ်ား။

ဇုဇ္႐့ဲ သမီးေတာ္ ေအသီနာေ႐
ခင္ဗ်ား႐့ဲ ခုံ႐ုံးႀကီး
တူ႐ာသီမွာ မီးေလာင္သြားၿပီလား။

တ႐ားကို နတ္ေစာင့္သတ့ဲ
လူက တ႐ားမေစာင့္တ့ဲ ကမၻာမွာ
ဝဋ္နာကံနာေတြ႐့ဲ ပါ႐မီျဖည့္႐ပုံက
ဇာတ္အနာဆုံးပါပဲ။ ။

ေက်ာ္ဟုန္း
၂၀၁၆၀၆၀၁။