ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ေမ့ေလ်ာ့ ပစၥည္းေတြပါဗ်ာ ....


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ေမ့ေလ်ာ့ ပစၥည္းေတြပါဗ်ာ ....
(မုိးမခ) ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၆