ကာတြန္း မိုုးသြင္ - တပ္မေတာ္ကိုု ခြဲျပီး မေပါင္းပါႏွင့္


ကာတြန္း မိုုးသြင္ - တပ္မေတာ္ကိုု ခြဲျပီး မေပါင္းပါႏွင့္
(မိုုးမခ) ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၆