ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ဒီမီး ... ဒီေရ .. ဒီလူေတြႏွင့္ ....


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● ဒီမီး ... ဒီေရ .. ဒီလူေတြႏွင့္ ....
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၁၆