ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ ● ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ရက္ ၁၀၀

 
ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ ●  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ရက္ ၁၀၀

(မုိးမခ) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၆