ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ျမန္မာျပည္မွာ ဖာသည္


ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ျမန္မာျပည္မွာ ဖာသည္
(မိုုးမခ) ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၆