ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● နယ္ေျမကေတာ့ ေအးခ်မ္းပါတယ္ဗ်ာ


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● နယ္ေျမကေတာ့ ေအးခ်မ္းပါတယ္ဗ်ာ
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၁၆