ကာတြန္း ဖိုးေဇာ္ - ေညာင္ပင္ေအာက္က ဥ

ကာတြန္း ဖိုးေဇာ္ - ေညာင္ပင္ေအာက္က ဥ
(မိုးမခ) ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၁၆