ေမာင္ ေသာ္ တာ - ဂလီလီယို'ရဲ႕ မံသမ်က္စိထဲကဘုရားသခင္


ေမာင္ ေသာ္ တာ - ဂလီလီယို'ရဲ႕ မံသမ်က္စိထဲကဘုရားသခင္
(မိုုးမခ) ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၆

သူ႔အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔သူ႔ထြက္ေပါက္အရ 
တခ်ဳိ႕ေတြႏွာေစးေနၾကတယ္ 
တခ်ဳိ႕လည္းပါးစပ္ထဲေရငုံထားတယ္
ယုန္ေတြ
ကိုယ္ယုံသလို
ကိုယ့္လုံၿခံဳရာကိုယ္ေရြးရ
ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ မံသမ်က္စိကို ေစာင့္ေရွာက္ရ 
အသက္နဲ႔သိကၡာကို တထပ္တည္းက်ေအာင္ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အခါ 
ဂလီလီယို သူ႔ထြက္ေပါက္ သူရွာသလို 
ကိုယ့္လက္ထဲကမဲျပားေတြထည့္ခ်င္တဲ့အေပါက္ထဲ ေခါက္ခ်လိုက္ၾကရံုပဲ"ဆိုတဲ႔ ယုန္ေတြ 
ဂလီလီယိုရဲ႕ေခါင္းနဲ႔ ဂလီလီယိ္ုလို ေတြးတယ္ 
အေဝးပစ္ေသနတ္ေတြထက္ အနီးမွာလွန္႔ရွဳိ႕လိုက္တဲ႔မ်က္ရည္ယိုဗုံးေတြက 
မီးခိုးပိုအူတယ္ 
မ်က္စိပိုစပ္တယ္ 
ဂလီလီယိုရဲ႕မံသမ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ၿပီး ဂလီလီယိုလို ဘုရားသခင္ေပးတဲ႔မံသမ်က္စိကိုေစာင့္ေရွာက္ၾက 
မ်က္စိတဆုံးကိုမျမင္လည္း မ်က္ေတာင္တဆုံးက ထမင္းဝမယ္ 
ဘုရားသခင္ေပးတဲ႔ မံသမ်က္စိကိုထုတ္သုံးၾက 
လြယ္လြယ္ေခါင္းညိတ္လိုက္တာ မပင္ပန္းေတာ့ ေခါင္းခါရင္အသက္ ပါသြားမတတ္ေၾကာက္ရင္ 
ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ မံသမ်က္စိကိုေစာင့္ေရွာက္ၾက 
အလယ္ေခတ္က အီတာလ်ံႀကီးဂလီလီယိုလို အလယ္ကလူစကားဝဲၾက 
ဂလီလီယိုရဲ႕မံသမ်က္စိဟာ ကေန႔ေခတ္အထိအသုံးဝင္လာ 
ဂလီလီယိုလို ေနစၾကာဝဠာရဲ႕အမွန္တရားကို တယ္လီစကုပ္ထဲဝွက္ၿပီး 
ဘုရားသခင္ခြင့္ျပဳသေလာက္ပဲၾကည့္ 
ဘုရားသခင္ေျပာေစခ်င္သေလာက္ပဲဖြင့္ဆို 
ဘုရားသခင္အမ်က္မသိုမွ အသက္ပိုရွည္မယ္ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ 
ငါတို႔အားလုံး ဂလီလီယိုရဲ႕ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ မံသမ်က္စိကိုေဖာက္ၾကည့္ဖို႔ သတိမရၾကေတာ့ဘူး 
ဂလီလီယိုရဲ႕ဘုရားသခင္ကို ငါတို႔ဆက္လက္ဝတ္ျပဳေနၾကတယ္ 
သက္ဆိုးမ်ားရွည္ခဲ႔ရ။
ေမာင္ ေသာ္ တာ
ဇြန္၈ ၂၀၁၆