ေဆာင္းျဖဴ ● ရွင္သန္ျခင္းရဲ႕အနားမွာေဆာင္းျဖဴ ရွင္သန္ျခင္းရဲ႕အနားမွာ
(မိုးမခ) ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၆

 
ပဲြတိုင္းေက်ာ္လက္ေ၀ွ႔သမားလည္း
ေသမင္းရဲ႕ အလဲထိုးျခင္းကိုခံရမယ္
အျမန္ဆုံးအေျပးသမားလည္း
ေသမင္းရဲ႕ရပ္တန္႔ျခင္းကိုခံရမယ္
အေတာ္ဆုံးမ်က္လွည့္ဆရာလည္း
ေသမင္းရဲ႕ လွည့္စားျခင္းကိုခံရမယ္
အေကာင္းဆုံးတိုက္ခိုက္ေရးသမားလည္း
ေသမင္းရဲ႕ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ျခင္းကိုခံရမယ္
အရက္စက္ဆုံး ပါးကြက္အာဏာသားလည္း
ေသမင္းရဲ႕ ကြပ္မ်က္ျခင္းကိုခံရမယ္
အေက်ာ္ၾကားဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္လည္း
ေသမင္းရဲ႕ဇာတ္ညႊန္းအတိုင္း ကျပအသုံးေတာ္ခံရမယ္
ေသျခင္းတရားနဲ႔ ေထြခင္းကစားမယ္ေဟ့လို႔
ေၾကြးေၾကာ္သူလည္း
ေသမင္းရဲ႕ အႏိုင္ပိုင္းျခင္းကိုခံရမယ္
ေသမင္းဟာ
ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲ ႀကီးသူ ငယ္သူ
ဘာသာတူ ဘာသာျခား
အားလုံးရဲ႕အနားမွာ ရွိေနတယ္
ၿပီးေတာ့
သူ႔အလိုက် သူ႔ဒႆနကို ထုတ္ျပန္
သူ႔ဌာေန ေျမသုသာန္မွာ
(အလွည့္က်သူေတြကို)
ျမွဳပ္ႏွံပစ္လိမ့္မယ္။

ေဆာင္းျဖဴ
၂ ၀ ၁ ၆ ဇြန္ ၅