နီဇူလိုင္ - “က်ပ္မျပည္႔တဲ႔ေခတ္”


နီဇူလိုင္ - “က်ပ္မျပည္႔တဲ႔ေခတ္”
(မိုးမခ) ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၁၆

အရူးဘံုေျမွာက္..
ေျခေထာက္ျပီး  က..က.ျပေနတဲ႔  ေခတ္..။

 အရူး..အရူးနဲ႔ အိမ္ဦးခန္းမွာ.
ခ်ီးတက္..တက္ပါေနတဲ႔  ေခတ္..။

အရူးအမဲသားေကၽြးမိသလို
ရွိသမွ်  အသား
အရူးခ်ည္း..စား.စား..သြားေနတဲ႔  ေခတ္..။

အရူးမီး၀ိုင္းသလို
 လွံဖ်ားပုစဥ္းနား
 က်ီးကန္းေၾကာက္ခ်ီးပါ..ပါေနတဲ႔ေခတ္..။

အရူးစုန္းပူးသလို
အရူးတီးတဲ႔တီးလံုး..
၀ရုန္းသုန္းကား လိုက္..လိုက္ ကရတဲ႔ေခတ္..။

အရူးလင္ေတာ္ရသလို
အရူးထင္ရာစိုင္းသမ်ွ
ဖာဖာေထးေထး
မ်က္ႏွာခ်ိဳ ေသြး..ေသြးျပရတဲ႔  ေခတ္..။

အရူးစိတ္ခ်မ္းသာရင္
 တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းတယ္ဆို..ဆို ျပီး
 ေမတၱာရွင္မေလး ျငိမ္းျငိမ္းအိ ခမ်ာ
ေပၚလီယာနာလုပ္..လုပ္ျပရတဲ႔  ေခတ္..။

အရူးက တစ္မတ္သာ
 က်ပ္မျပည္႔တာကိုပဲ
 က်ိတ္မွိတ္ မ်ိဳ..မ်ိဳ..ခ်ရတဲ႔ေခတ္..။