ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - TIME


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - TIME
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၁၆