ကာတြန္း မုိးသြင္ ● ေအာက္ေျခလြတ္ေနတာေလ

 
 ကာတြန္း မုိးသြင္ ● ေအာက္ေျခလြတ္ေနတာေလ
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၆၊ ၂၀၁၆