ကာတြန္း ကုိေခတ္ ● ဒုတိယ ရက္ ၁၀၀ကာတြန္း ကုိေခတ္ ● ဒုတိယ ရက္ ၁၀၀
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၂၄၊ ၂၀၁၆