ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● စီမံခ်က္နဲ႔ လြတ္တယ္ ...


ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ● စီမံခ်က္နဲ႔ လြတ္တယ္ ...
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၊ ၂၀၁၆