ေအာင္ခိုင္ျမင့္ - စစ္ႏွင့္ စနစ္၏သားေကာင္မ်ားမွ စုေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံေအာင္ခိုင္ျမင့္ - စစ္ႏွင့္ စနစ္၏သားေကာင္မ်ားမွ စုေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံ
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၂၆၊ ၂၀၁၆

ဦးေႏွာက္၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို ပိတ္ဆို ့့မေနေစလ်က္ အရာရာကို တရားေသ တသမတ္ထဲမထားပဲ ေခတ္ႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေသာ အေတြးသစ္ အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္သည္ပင္လွ်င္ တိုးတက္သစ္လြင္ျခင္း၏ အသီးအပြင့္ကို ခံစားေနရျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္ ။

ေကာင္းကင္တခုထဲေအာက္၌ မတူညီေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ၊ ကဲြျပားျခားနားေသာ သာသာတရားမ်ား ၊ အေသြးအေရာင္စံု သည့္ အသားအေရာင္မ်ား ၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ၊ အေျမာက္အျမား ဘာသာစကားမ်ားကို စုေပါင္းျပီး လူသားအခ်င္းခ်င္းတန္ဖိုးထားသည့္ လူသား၀ါဒအား အေျခခံေသာ ဓမၼဒိဌာန္က်က် ေတြးေခၚစဥ္းစားႏိုင္မႈကပင္လွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္ေသာ တိုင္းျပည္အျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္ ပဲြလယ္တင့္တယ္ေနရပါသည္ ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္ မထင္ပါ ။

ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း စစ္တမ္းအရ လူဦးေရ ၃၆ သန္းရိွျပီး မတူညီ ကဲြျပားသည့္ လူမ်ိဳးႏွင့္ဘာသာစကားမ်ား မ်ိဳးစံုထဲမွ တစ္ခ်ိဳ ့ကို တင္ျပရေသာ္ အဂၤလိပ္စကားေျပာသူ ( ၁၈ )သန္းေက်ာ္ ၊ျပင္သစ္စကားေျပာသူ (၇ )သန္း ေက်ာ္၊ တရုတ္စကားေျပာသူ ( ၁ )သန္းေက်ာ္ ၊ အီတလီစကားေျပာသူ ( ၄ )သိန္းေက်ာ္ ၊ ဂ်ာမန္စကားေျပာသူ ( ၄ ) သိန္းေက်ာ္ ၊ စပိန္စကားေျပာသူ ( ၄ )သိန္းေက်ာ္ ၊ အာရပ္စကားေျပာသူ ( ၃ )သိန္းေက်ာ္ ၊ ဂရိစကားေျပာသူ ( ၁ )သိန္းေက်ာ္ ၊ ဒတ္ခ်္စကားေျပာသူ ( ၁ ) သိန္းေက်ာ္ စသည္ျဖင့္ ( ၁၂ ) မ်ိဳး ဟင္းခ်ိဳလို အမ်ိဳးစံုလင္လွေပသည္ ။

ကမၻာႀကီးသည္ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္ စနစ္ ၊ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ စနစ္ ၊ အရင္းရွင္စနစ္ ၊ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ ၊ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္မ်ား ႏွင့္ ရင္ခ်င္းကပ္ ေက်ာခ်င္းထပ္လုနီးပါး အငို အလြမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရသ စံုလင္စြာ ႏွစ္ပါးသြားကျပ အသံုးေတာ္ခံ ခဲ့ဘူးသည္ ။ စစ္ေဘး စစ္ဒဏ္ ႏွင့္စနစ္ဆိုးမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ရိုက္ခ်က္မ်ားေႀကာင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ ဒုကၡမွ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေႀကာင္း တိုင္းျပည္ကို စြန္ ့ခြာထြက္ေျပးလ်က္ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္သြားသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရွးယခင္ကစတင္ကာ ယခုတိုင္ေအာင္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္ေပသည္ ။

၁၈၄၀ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ကာလမ်ားတြင္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၌ ေျမပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အာလူးစိုက္ခင္းမ်ား၏ ပ်က္ဆီးျခင္းေႀကာင့္ အငတ္ေဘးကပ္ဆိုးႀကီး ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ကာ လူဦးေရ ၁ သန္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရေပသည္ ။ ထို ့ေႀကာင့္ အိုင္ယာလန္မွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ေျမပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားကို လယ္ေျမငွားရမ္းခမ်ား မေပးႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ အတူ ၊ ရက္စက္ဗိုလ္က် ႏွိပ္စက္ေသာ ေျမပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ားေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေႀကာင္း ရြက္ေလွ သေဘာၤမ်ားျဖင့္ ကမ္းမျမင္ လမ္းမျမင္ သမုဒၵရာကို ျဖတ္သန္းလ်က္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ကို ထြက္ေျပးခိုလံႈ ခဲ့ႀကေပသည္ ။

သမုဒၵရာႀကီးကို ျဖတ္သန္းကာ ထြက္ေျပးလာခဲ့ေသာ အိုင္းရစ္လယ္သမားမ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ၊ ယံုႀကည္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းအခ်ိန္က အဆိုပါ သေဘာၤအမ်ားအျပား သမုဒၵရာတြင္ နစ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ဆံုးကုန္သျဖင့္ Ghost တေစၦသရဲသေဘာၤမ်ားဟု တင္စားေခၚေ၀ၚခဲ့ႀကသည္ ။ ထြက္ေျပးလာေသာ အိုင္းရစ္မ်ားထဲမွ ကံေကာင္းေထာက္မသူမ်ားသာ ကေနဒါႏိုင္ငံ ၏ အႏၱလန္တိတ္သမုဒၵရာကမ္းေျခ၏ ျမိဳ ့မ်ားတြင္ သေဘာၤကမ္းကပ္ ေသာင္တင္ လ်က္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့ေပသည္ ။ကေနဒါႏိုင္ငံ၌ ကမ္းကပ္ အသက္ရွင္သူမ်ား အထဲမွပင္ ၁၈၄၇ခုႏွစ္တြင္ တေန ့ ( ၅၀ )ေယာက္ခန္ ့ေသဆံုးလ်က္ အိုင္းရစ္ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိဘမဲ့မ်ားျဖစ္ကာ ကေနဒါႏိုင္ငံသားမ်ားမွ အဆိုပါကေလးမ်ားအား ေမြးစားခဲ့ရေပသည္ ။ အထက္ပါ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားထဲမွ အိုင္းရစ္လူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Thomas D'Arcy McGee သည္ ကေနဒါဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ရာ၌ အဓိက ပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦးအျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္းရိွေပသည္ ။

အထက္ပါ အိုင္းရစ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အျဖစ္သည္ ယခုအခါသမယတြင္ ေရပန္းစားေနေသာ ဆီးရီးယားစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားနည္းတူ ကမ္းမျမင္ လမ္းမျမင္ ပင္လယ္ျပင္အား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကိုယ္စီျဖင့္ ေလွစးီ ျဖတ္သန္းသည့္နည္းႏွင့္ သိပ္ျပီးကဲြျပားျခားနားမည္ မထင္ပါ။ ကေနဒါအစိုးရမွ ဆီးရီးယားစစ္ေျပး ဒုကၡသည္ ၂ေသာင္းခဲြကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၌ ခိုလံႈအေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ေပသည္ ။

အထက္ပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ားနည္းတူ ပထမကမၻာစစ္ ၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရာ လြတ္ေျမာက္ေႀကာင္းထြက္ေျပးတိမ္းေ၇ွာင္လာေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုသည္ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ႀကေပသည္ ။ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တရာေက်ာ္ကပင္ ကေနဒါသို ့လာေရာက္ခဲ့ႀကသူမ်ားရိွသလို ေဟာင္ေကာင္ကို တရုတ္ျပည္မႀကီးသို ့လႊဲေျပာင္းေပးျပီးေနာက္ တရုတ္လူမ်ိဳးအေျမာက္အမ်ားသည္ ကေနဒါႏိုင္ငံကို ခိုလံႈအေျခခ်ခဲ့မႈမ်ားရိွခဲ့ေပသည္ ။

ကမၻာႀကီးသည္ ရြာႀကီးတရြာလို ျဖစ္လာသကဲ့သို ့ကေနဒါႏိုင္ငံသည္လည္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အတူတကြ သာတူညီမွ်ေကာင္းစားေရးႏွင့္ ေအးအတူပူအမွ် ယွဥ္တဲြ ေနထိုင္အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးကို ေရွ ့ရႈကာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းက စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ လူမ်ိဳးႀကီး ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးတို ့သည္ စစ္ပဲြမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းကာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယွဥ္တဲြ ေနထိုင္လ်က္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးကို အတူတကြ လက္တဲြခဲ့ႀကျခင္းသည္ပင္ ႏိုင္ငံ့ႀကီးသားပီသမႈဟု သမုတ္ရေပမည္လား မသိေပ ။ကေနဒါႏိုင္ငံ၌ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးမ်ား တဖက္ႏွင့္တဖက္ စစ္ခင္းလ်က္ အျမစ္ျပတ္ေျခမႈန္းလို ့မျဖစ္ႏိုင္မွန္းသိလာေသာ အခါ တဖက္ႏွင့္ တဖက္ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ခ်င္း ျပိဳင္ခဲ့ႀကေပသည္လားမသိ ။ေခတ္မီ ဖြြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ကမၻာ့စက္မႈႏိုင္ငံ G7 ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနေပျပီ။

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရာ၌ ျပည္နယ္မ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ ပထ၀ီမေနအထားအရ သတ္မွတ္မည္လား လူမ်ိဳးအရသတ္မည္လားဆိုရာ၊ လက္ရိွအျဖစ္သနစ္ကို ဓမၼဒိဌာန္က်က် ရႈျမင္သံုးသပ္ျပီး ေနရာတိုင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အတူတကြေနထိုင္ခဲ့ႀကရာ ေသြးေရာ ေသြးေႏွာကုန္ျပီျဖစ္သျဖင့္
ျပည္နယ္ကို လူမ်ိဳးအလိုက္မသတ္မွတ္ခဲ့ေပ ။

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရႀကား အာဏာကို သဘာ၀က်စြာ ခဲြေ၀ယူခဲ့ေပသည္ ။ဆိုလိုသည္မွာ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရးကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားအား အျပည့္အ၀လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျပီး ဗဟိုအစိုးရမွလိုအပ္သလို ႏွစ္စဥ္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြေပၚမူတည္ကာ ျပည္နယ္အစိုးရအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားရိွေပသည္ ။ ကာကြယ္ေရး ၊ ႏိုင္ငံ့ျခားေရးႏွင့္ ျပန္ႀကားေရး ၊ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရမွ တာ၀န္ယူ စီမံခန္ ့ခဲြေပသည္ ။ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မည္သည့္ပါတိမွ အႏိုင္ရေစကာမူ ေကာင္းမြန္ေသာ ဖဲြ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုက တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအား အကာအကြယ္ေပးေနေပသည္ ။

ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ ေအာက္မွာ တရားမွ်တမႈမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္ေစရန္ ၁၈၆၇ ခုနွစ္တြင္ေရးဆဲြခဲ့ေသာ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ ့့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ေခတ္ႏွင္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို ့အျမဲတမ္း တံခါးဖြင့္ထားျခင္းသည္ပင္ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြးအေခၚျဖစ္လ်က္ ေနေပသည္ ။ေလာကအလယ္ အေဟာင္းႏွင့္အသစ္တို ့၏ ျဖစ္တည္ အားျပိဳင္မႈအားႀကိဳဆိုရင္း ဥပေဒ၏ခိုင္ျမဲေသာအုတ္ျမစ္ကို စားပဲြ၀ိုင္း၌ စုေပါင္းေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းအေျဖ၇ွာခဲ့ႀကသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ လူျဖစ္မရံႈးဖို ့လူသားပီသဖို ့လူသား၀ါဒကိုအေျခခံကာ လူ ့အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာေသာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအျဖစ္တည္ေဆာက္လ်က္ ကမၻာ့အလယ္ ကေနဒါႏိုင္ငံအား ေရႊေရာင္လို အေရာင္လက္ေစခဲ့သည္ ။

ကေနဒါ ႏိုင္ငံသည္ ပန္းေပါင္းစံု ပြင့္လန္းေနေသာ ရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ႀကီးကဲ့သို ့ေခတ္ေကာင္း စနစ္ေကာင္းျဖင့္ လွပသက္၀င္ေနပံုက စိတ္၀င္စားဖို ့ေကာင္းေပသည္ ။ကမၻာႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အေရာင္အေသြးစံုေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုသည္ ေလာကအလယ္ လူမႈဒုကၡမ်ိဳးစံုမွ လြတ္ေျမာက္ရာလြတ္ေျမာက္ေႀကာင္း ေ၇ႀကည္ရာ ျမက္ႏုရာရွာရင္း အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေႀကာင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံသို ့လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္ ခဲ့ႀကသည္ ။ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားမႈျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ ၊တရားမွ်တမႈ ၊ျငိမ္းခ်မ္းမႈေအာက္၌ မတူညီမႈမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ေပါင္းစပ္ႏိုင္မႈကပင္လွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေလးနက္သည့္ အေတြးသစ္ အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ေခတ္ကို အလွဆင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကေနဒါႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကလည္း ခံယူထားႀကဟန္တူသည္ ။

ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ လူကေရးဆဲြထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ စိတ္၀င္စားဖို ့အရမ္းေကာင္းသလို တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာသည့္ လူမ်ိဳးအျဖစ္လည္း အတုယူႏိုင္ႀကလွ်င္ အခ်ိန္ယူမွတ္သားထားသမွ် ျပန္လည္တင္ျပရက်ိဳးနပ္မည္ ထင္ပါသည္ ။

ေက်ာသား ရင္သားမခဲြျခားပဲ စစ္ႏွင့္ စနစ္၏သားေကာင္မ်ားမွ စုေပါင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံဟု ကင္မြန္းတပ္ အမည္ေပးရမလို ျဖစ္ေသာ ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ကမၻာတည္သ၍ တည္ရိွေနမွာ ေသခ်ာေပသည္ ။

ျမန္မာဆိုးရိုးစကားတခု အရ ထမင္းေကာင္း ဟင္းေကာင္းစားရင္ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကို သတိယ သည္ ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားရိွေပသည္ ။ ထို ့ေႀကာင့္လည္း ျမိန္ရာဟင္းေကာင္း ခင္ရာေဆြမ်ိဳးဟု ေျပာစမွတ္ျပဳခဲ့ႀကေလသလားဟု စဥ္းစားေတြးေခၚမိပါသည္ ။ယခုလည္း ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တည္ေဆာက္ထားေသာ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ (၁၄၉ )ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ျဖစ္သည္ ့၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္မည့္ အမိျမန္မာျပည္ကို ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမဆင့္ပဲ ၀င္ေရာက္လာေသာ သတိရစိတ္မ်ား ျပင္းထန္ေနမိသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္၌္ စနစ္၏ သားေကာင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ႀကေသာ ့တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုသည္ နယ္ခ်ဲ ့အား အတူတကြ တိုက္ထုတ္ခဲ့ႀကသလို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုလည္း မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျဖစ္ပံုျခင္းလည္း အသြင္တူေပသည္ ။ထို ့ေႀကာင့္ ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ အေတြးသစ္ အျမင္သစ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ရင္ႀကားေစ့ေရးမူျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာကာ စစ္ေႀကာင့္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနသည္ ့တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်က္ႏွာကို ေထာက္ထားလ်က္ အေလ်ာ့အတင္း အေပးအယူ မွ်တသည့္ စိတ္ဓာတ္အားအေလးအနက္ထားကာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရန္ ဥိးတည္ခ်က္ ၊ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားထားရမည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေပသည္။ တခ်ိန္ထဲတြင္ပင္္ တိုးတက္ျငိမ္းခ်မ္းေသာတိုင္းျပည္အျဖစ္ စုေပါင္း တည္ေဆာက္လ်က္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ေအးအတူ ပူအမွ် အတူတကြယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးသည္ ကမၻာ့အလယ္ သိကၡာရိွေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ရန္ အသက္တမွ်အေရးႀကီးေနေႀကာင္း ေခတ္သမိုင္းက ေတာင္းဆိုေနေပသည္ ။

၂၃ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၆
ကိုးကား ။

http://www.worldometers.info/world-popul…/canada-population/

http://www.cbc.ca/history/EPCONTENTSE1EP8CH1PA4LE.html

http://www.statcan.gc.ca/…/sum-som/l01/cst01/demo11a-eng.htm