ခုိင္ၾကည္သစ္ ● စံ


 ခုိင္ၾကည္သစ္ ● စံ
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၊ ၂၀၁၆

သမီးေရ
ပရိုကေရးတီးစ္ တဲ့
သူခိုးႀကီး တေယာက္ရွိတယ္
ေရွးေခတ္ဒ႑ာရီ ဂရိျပည္မွာ။

သမီးေရ
သူခိုးကအင္အားႀကီးေတာ့
အစိုးရလာတယ္။
ည ည ဆို လူေတြဖမ္းတယ္။

သမီးေရ
အဲဒီ ပရိုကေရးတီးစ္ရဲ႕ စံ
အဖမ္းခံရသူေတြ
ခုတင္ေပၚတက္ေစၿပီး
ပိုရွည္တဲ့ေျခေထာက္ ျဖတ္ေတာက္
ပိုနိမ့္တဲ့သူ ဆြဲယူ
သူ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့
လူ႔အရပ္ဟာ
ခုတင္ ၾကမ္းတခင္းစာ။

သမီးေရ
စံ ဆိုတာ ေပတံမဟုတ္
စံ ဆိုတာ အေျဖမွန္မဟုတ္
စံ ဆိုတာ
"ကာလံ ေဒသံရဲ႕
အမွန္ကန္ဆံုး အေျခအေန။"
"ငါ၊ သူ၊ အမ်ား အတြက္
အက်ဳိးအပြားဆံုး အေျဖ။"
ၿပီးေတာ့
"သဘာဝနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ။"
ေဖေဖ့သမီးေလး
စံ ျပည့္မီပါေစ။

ခိုင္ၾကည္သစ္