ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● မေတြ႕ခဲ့ဘူး ဆရာ

 


ကာတြန္း ဘီ႐ုမာ ● မေတြ႕ခဲ့ဘူး ဆရာ
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၃၀၊ ၂၀၁၆