ကာတြန္း ေတာ္ေတာ္တည္ ● အခ်ိတ္အဆက္ မမိေသးပါဘူးဗ်ာ


ကာတြန္း ေတာ္ေတာ္တည္ ● အခ်ိတ္အဆက္ မမိေသးပါဘူးဗ်ာ
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၆၊ ၂၀၁၆