ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Reinvent the wheelကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Reinvent the wheel
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဇူလိုင္ ၁၄၊ ၂၀၁၆