ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (Zip it)


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (Zip it)
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၁၆