ကာတြန္း ATH - ဘုရားေလး ရွိခိုးပါရေစဦးကာတြန္း ATH - ဘုရားေလး ရွိခိုးပါရေစဦး
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၆