စံညိမ္းဦး - အပ်င္းေျပေလာကဓံ ၃၁စံညိမ္းဦး - အပ်င္းေျပေလာကဓံ ၃၁

(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၆

အေျပာက ေရႊမန္း
ကေတာ့ ခ်ဳိမိုင္မိုင္
ဟုတ္ကဲ့လား ေမာင္ကာဠဳရဲ႕ဆိုေတာ့
ဟိုဘက္ေတာင္လြန္ေနေသး ဘာညာ။

တကယ္တမ္း
သူ အကၽြမ္းက်င္ဆံုးက
ေျခထိုး။

ဖေနာင့္လိုက္နင္း ညစ္က်ယ္က်ယ္
ခင္ဗ်ားတို႔ေျခထိုးေလာကထဲ
ေအာင္ေမာင္းေတြကလည္း မ်ားလိုက္တာ။

၇ ၈ ၂၀၁၆