ကာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး (သံတြဲ) - ၀ါးတားေပၚလို


ကာတြန္း ဖိုးတုတ္ကေလး (သံတြဲ) - ၀ါးတားေပၚလို
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၆