ေအာင္ႏွင္းသစ္ - ပူအိုက္ေသာစာသားမ်ားေအာင္ႏွင္းသစ္ - ပူအိုက္ေသာစာသားမ်ား
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၊ ၂၀၁၆


ေလွ်ာခနဲ
သူမ လက္ထဲက လက္ကိုင္ပဝါေလး
လြင့္က်သြားတယ္

ေလဟာ
အရာရာကို ခါရမ္းပစ္ေနခဲ့

ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွ
စာလုံးေတြခ်ေရးေနမိျပန္

အိပ္ခ်င္ေနၿပီေလ
ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ေနတဲ႔လမ္းဟာ
ရုပ္သံစက္ထဲမွာ

မနက္ျဖန္ဆို အဆင္ေျပမွာလား
သူက ဒီလိုပဲ အဆက္အစပ္မဲ့တယ္